Algemeen
1.    Om de cursist de mogelijkheid te bieden om kosteloos een cursus te annuleren, biedt  De Letselschade Academy de mogelijkheid aan een annuleringsverzekering af te sluiten.
2.    De annuleringsverzekering kan niet voor alle opleidingsproducten van De Letselschade Academy worden afgesloten. De uitzonderingen hierop zijn opgenomen in de algemene voorwaarden van De Letselschade Academy. 

Afsluiten annuleringsverzekering
3.    De annuleringsverzekering dient tegelijk met de inschrijving te worden afgesloten door middel van het aanvinken van het daartoe bestemde vakje op het inschrijfformulier of op de website. 
4.    De annuleringsverzekering is persoonsgebonden en is enkel van toepassing op de cursus waarvoor deze is afgesloten. 
5.    In de ontvangstbevestiging van inschrijving is tevens vermeld of de annuleringsverzekering is afgesloten. U ontvangt verder geen aparte polis. 

Kosten annuleringsverzekering en gevolgen niet tijdige betaling cursuskosten
6.    De kosten van de annuleringsverzekering bedragen 25% van de cursusprijs en worden tegelijk met de cursusprijs gefactureerd. 

Annulering door cursist
7.    Aan de hand van deze annuleringsverzekering kan de cursist zonder opgave van reden een cursus, of in het geval van een meerdaagse cursus, een cursusdag uiterlijk 30 minuten vóór aanvang van de betreffende cursus(dag) schriftelijk (fax, email) annuleren. 
8.    De cursist ontvangt een bevestiging van de annulering.
9.    De cursist heeft in het geval van tijdige annulering de mogelijkheid om de reeds betaalde cursusprijs retour te ontvangen óf om de betreffende cursus of - in het geval van een meerdaagse cursus - een cursusdag in te halen. De kosten van de annuleringsverzekering zijn en blijven in het geval van een tijdige annulering wel verschuldigd.
10.    De datum waarop de cursist deze cursus(dag) kan inhalen wordt in overleg tussen de cursist en De Letselschade Academy bepaald.
11.    Indien niet conform artikel 7 van deze voorwaarden en dus niet tijdig wordt geannuleerd, kan aan de annuleringsverzekering geen rechten worden ontleend en is de cursist alsnog de volledige cursusprijs en de kosten van de annuleringsverzekering verschuldigd.
12.    De annuleringsverzekering zelf kan niet geannuleerd worden.