Cursusabonnement
Het cursusabonnement van De Letselschade Academy is uitsluitend voorbehouden aan abonnees van het magazine LetselschadeNEWS.

Een abonnement op het magazine is overigens gratis voor professionals of vrijwilligers die zich (gaan) bezighouden met letselschadeslachtoffers.

Tegen een vast jaartarief van €495,- kunnen abonnees van LetselschadeNEWS een cursusabonnement afsluiten en zich vervolgens aanmelden voor drie cursussen naar eigen keuze uit het gehele cursusaanbod van De Letselschade Academy met een totaal van maximaal negen onderwijsuren. Een cursusabonnement is één jaar geldig.

Indien na het verstrijken van het jaar minder dan drie cursussen zijn bijgewoond als gevolg van annuleringen door De Letselschade Academy, dan wordt naar rato het deel van de niet gevolgde cursus(sen) gecrediteerd en ontvangt u het teveel betaalde terug.

Zie voor algemene toepasselijke voorwaarden de algemene voorwaarden op de website.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW en inclusief 25% abonneekorting.

Vul hier het formulier in.