DE LETSELSCHADE ACADEMY
De Letselschade Academy is door Stichting LetselschadeNEWS opgericht met als doel meer praktijkgerichte cursussen en workshops tegen een betaalbare prijs te organiseren. Het huidige aanbod is over het algemeen theoretisch van aard en voornamelijk vakkennisgericht, terwijl het werken met letselschadeslachtoffers met name een beroep doet op communicatieve- en organisatorische vaardigheden. Na een doorgemaakt trauma is het voor een slachtoffer immers vaak lastig te praten over hetgeen hem/haar is overkomen. Daarnaast heeft een slachtoffer plots met veel verschillende partijen van doen. Vanaf het eerste moment is het aan de professional om samen met het slachtoffer en de overige betrokkenen de schaderegeling zo transparant mogelijk in goede banen te leiden, te organiseren en te coördineren. Het aanbod van De Letselschade Academy is interactief en met name gebaseerd op de praktijk. Door de stichtingsstructuur en met de steun van een aantal professionals is het mogelijk de cursussen en workshops tegen kostprijs aan te bieden. Inkomsten komen altijd ten goede aan de doelstelling van Stichting LetselschadeNEWS.

DOELGROEP
Het cursus- en workshopaanbod is bedoeld voor letselschadeadvocaten, -juristen, -experts, schaderegelaars, hulpverleners en ondersteunend personeel werkzaam in de branche. Dat een hoofdbehandelaar van een letselschadezaak bijscholing behoeft, is algemeen geaccepteerd. Ook De Letselschade Academy biedt voor deze groep een immers de workshops aan. Gebleken is echter dat vanwege het ontbreken van specifieke scholing op letselschadegebied veel hulpverleners, assistenten en ondersteunend personeel, al dan niet juridisch geschoold, handvatten kunnen gebruiken om samen met de hoofdbehandelaar van het dossier, de voortgang en strategie in een letselschadezaak, goed te bewaken. De Letselschade Academy biedt daarom als enig opleidingsinstituut ook voor deze groep unieke praktijkgerichte cursussen aan.

CURSUS EN WORKSHOPAANBOD
Het cursus- en workshopaanbod zal bij u allen, werkzaam in de branche, bekend voorkomen als zaken die in de praktijk nodig zijn om ervoor te zorgen dat sprake is van een goede begeleiding van slachtoffers of behandeling van de dossiers. Vaak denken we echter het zelf wel te weten, maar vergeten dat het op deze terreinen vaak misgaat en dat het toch moeilijker is dan we denken. Niet in de laatste plaats omdat we allemaal kernkwaliteiten hebben, die ook valkuilen met zich meebrengen. Het is zaak deze steeds weer onder ogen te zien en daarmee te voorkomen dat die aan een goede begeleiding van het slachtoffer of behandeling van diens dossier in de weg gaan staan. Verder wordt het rekenen in een letselschadezaak vaak moeilijk en op het eerste gezicht onaantrekkelijk gevonden. Het is dan ook niet zelden ‘het kind van de rekening’. Elke reeks daarom de workshop ‘Valkuilen’ in samenwerking met Het RekenBureau.

LOCATIE
De Letselschade Academy is gevestigd in Breda, maar het cursus- en workshopaanbod wordt verzorgd op een congreslocatie in het landelijk centraal gelegen Houten, hetgeen goed bereikbaar is met het openbaar vervoer en bekend staat in de branche als de plek waar Letsel Plaza wordt georganiseerd. Kijkt u in het cursus- en workshopaanbod en schrijf snel in, want vol is vol! Wij verwelkomen u graag voor een inspirerende en leerzame ervaring in een prettige sfeer met gelijkgestemden.