Cursus ‘Jaarrekening lezen bij personenschade’ 

Dinsdag 14 mei 2019 van 9:30 tot 17:00 uur

Het aantal zelfstandigen en ondernemers in Nederland stijgt snel. Letsel- en AOV-schades komen dus ook steeds vaker voor bij deze groep. De schaderegeling is aanzienlijk complexer dan die van de werknemer in loondienst. Voor de schadebepaling bieden de jaarrekeningen en de aangiftes inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting houvast. Maar het goed en snel doorgronden hiervan is voor menig belangenbehartiger of schaderegelaar lastig. Lees meer

 

Cursus ‘Zorgbehoeften en voorliggende voorzieningen bij ernstig letsel'

Donderdag 6 juni 2019 van 13:00 - 16:15

Hoe stel je als onafhankelijk ergotherapeut/adviseur de zorguren en voorzieningen vast in een letselschadecasus? Wat is noodzakelijk voor een letselschadeslachtoffer om zowel thuis als op school of op het werk weer zo zelfstandig mogelijk te functioneren? Welke voorzieningen en aanpassingen zijn mogelijk? Welke zorg is mogelijk? Wat kunnen familie en andere naasten invullen? Waar moet men op letten bij een pgb of zorg in natura? Waar kan naar verwezen worden voor eventuele aanvullende professionele hulp?  Lees meer

 

Cursus ‘Orientatie letselschade recht en praktijk’ 

Dinsdag 18 juni 2019 van 10:00 - 17:00

Letselschadezaken staan bekend om het ingrijpende en tijdrovende karakter. Tijdens deze eendaagse cursus wordt u door de doorgewinterde letselschadeadvocaat Nino Pennino gevoerd langs de meest essentiële praktische en juridisch inhoudelijk aspecten die tijdens een letselschadetraject aan bod komen. De onrechtmatige daad, het verkeersongeval en het arbeidsongeval staan centraal en worden nader toegelicht aan de hand van praktijksituaties. Lees meer

 

Cursus ‘Tweewielerongevallen ontleed voor de letselschadeprofessional’

Donderdag 28 november 2019 van 09:30 - 12:45

Deze cursus zal gaan over toedracht onderzoeken bij verkeersongevallen met in het bijzonder tweewielerongevallen, zowel gemotoriseerd als niet gemotoriseerd. Wanneer u als professional beter inzicht heeft in de diverse aspecten van dit specifieke vakgebied en u de mogelijkheden binnen de ongevallenanalyse kent, bent u ook in staat de juiste vragen te stellen naar aanleiding van een rapport.  Lees meer

 

Cursus ‘WWFT verplicht’ 

Dinsdag 24 november 2020 van 16:30 tot 17:30

Met het volgen van deze cursus voldoet u aan uw bijscholingsverplichting Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) die is opgelegd door de Orde van Advocaten, ook als u geen Wwft zaken doet. Lees meer

 

Cursus ‘Ins & outs herstelgerichte dienstverlening’ 

Nieuwe datum volgt
Herstelgerichte dienstverlening is geen trucje, het is een onmisbaar onderdeel van de letselschadehandeling. Slachtoffers worden niet alleen fysiek geraakt door het letsel, maar ook emotioneel en mentaal. Het is van belang hen te helpen de levensbalans te hervinden door hulp te bieden.Lees meer

 

 
 

Cursus ‘Tweewielerongevallen ontleed voor de letselschadeprofessional’

Donderdag 28 november 2019 van 09:30 - 12:45

Deze cursus zal gaan over toedracht onderzoeken bij verkeersongevallen met in het bijzonder tweewielerongevallen, zowel gemotoriseerd als niet gemotoriseerd. Wanneer u als professional beter inzicht heeft in de diverse aspecten van dit specifieke vakgebied en u de mogelijkheden binnen de ongevallenanalyse kent, bent u ook in staat de juiste vragen te stellen naar aanleiding van een rapport.  Lees meer