Cursus ‘Orientatie letselschade recht en praktijk’ 

Donderdag 22 november 2018 van 10:00 - 17:00

Letselschadezaken staan bekend om het ingrijpende en tijdrovende karakter. Tijdens deze eendaagse cursus wordt u door de doorgewinterde letselschadeadvocaat Nino Pennino gevoerd langs de meest essentiële praktische en juridisch inhoudelijk aspecten die tijdens een letselschadetraject aan bod komen. De onrechtmatige daad, het verkeersongeval en het arbeidsongeval staan centraal en worden nader toegelicht aan de hand van praktijksituaties. Lees meer

 

NIEUW: Cursus ‘WWFT verplicht en door met procesfinanciering’ 

Dinsdag 27 november 2018 van 16:30 - 18:45

Met het volgen van deze cursus voldoet u aan uw bijscholingsverplichting Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) die is opgelegd door de Orde van Advocaten, ook als u geen Wwft zaken doet. Lees meer

 
 

Cursus ‘Cultuurvertaler bij letselschade’

14 maart 2019 van 09:30 - 12:45

Regelmatig ontstaat er ruis, wanneer een letselschadeslachtoffer met een andere culturele achtergrond communiceert met zijn belangenbehartiger, de aansprakelijke verzekeraar of een andere betrokken partij. Veelvuldig begrijpen partijen elkaar niet, zowel letterlijk als figuurlijk. De moeizame communicatie gedurende de behandeling van letselschades zorgt er geregeld voor dat niet het gewenste resultaat wordt bereikt, zowel vanuit het perspectief van het slachtoffer als de verzekeraar. De hamvraag is hoe wij dit communicatieproces positief kunnen beïnvloeden.  Lees meer

 

Cursus ‘Ins & outs herstelgerichte dienstverlening’ 

Nieuwe datum voor het najaar 2018 volgt
Herstelgerichte dienstverlening is geen trucje, het is een onmisbaar onderdeel van de letselschadehandeling. Slachtoffers worden niet alleen fysiek geraakt door het letsel, maar ook emotioneel en mentaal. Het is van belang hen te helpen de levensbalans te hervinden door hulp te bieden.Lees meer

 

Cursus ‘Jaarrekening lezen bij personenschade’ 

Dinsdag 14 mei 2019 van 9:30 tot 17:00 uur

Het aantal zelfstandigen en ondernemers in Nederland stijgt snel. Letsel- en AOV-schades komen dus ook steeds vaker voor bij deze groep. De schaderegeling is aanzienlijk complexer dan die van de werknemer in loondienst. Voor de schadebepaling bieden de jaarrekeningen en de aangiftes inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting houvast. Maar het goed en snel doorgronden hiervan is voor menig belangenbehartiger of schaderegelaar lastig. Lees meer

 

Cursus ‘Tweewielerongevallen ontleed voor de letselschadeprofessional’

Donderdag 23 mei 2019 van 09:30 - 12:45

Deze cursus zal gaan over toedracht onderzoeken bij verkeersongevallen met in het bijzonder tweewielerongevallen, zowel gemotoriseerd als niet gemotoriseerd. Wanneer u als professional beter inzicht heeft in de diverse aspecten van dit specifieke vakgebied en u de mogelijkheden binnen de ongevallenanalyse kent, bent u ook in staat de juiste vragen te stellen naar aanleiding van een rapport.  Lees meer

 

Cursus ‘Cultuurvertaler bij letselschade’

14 maart 2019 van 09:30 - 12:45

Regelmatig ontstaat er ruis, wanneer een letselschadeslachtoffer met een andere culturele achtergrond communiceert met zijn belangenbehartiger, de aansprakelijke verzekeraar of een andere betrokken partij. Veelvuldig begrijpen partijen elkaar niet, zowel letterlijk als figuurlijk. De moeizame communicatie gedurende de behandeling van letselschades zorgt er geregeld voor dat niet het gewenste resultaat wordt bereikt, zowel vanuit het perspectief van het slachtoffer als de verzekeraar. De hamvraag is hoe wij dit communicatieproces positief kunnen beïnvloeden.  Lees meer