Cursus ‘Jaarrekening van de ZZP'er; waar zit de schade?’

Dinsdag 5 november 2019 van 09:30 - 17:00

Deze praktijkgerichte eendaagse cursus biedt u handvatten om in één oogopslag de schade van de ZZP’er in kaart te brengen, zodat u zich nooit meer verliest in al het cijferwerk. Lees meer

 

Cursus ‘Zorgbehoeften en voorliggende voorzieningen bij ernstig letsel'

Donderdag 7 november 2019 van 13:00 - 16:15

Hoe stel je als onafhankelijk ergotherapeut/adviseur de zorguren en voorzieningen vast in een letselschadecasus? Wat is noodzakelijk voor een letselschadeslachtoffer om zowel thuis als op school of op het werk weer zo zelfstandig mogelijk te functioneren? Welke voorzieningen en aanpassingen zijn mogelijk? Welke zorg is mogelijk? Wat kunnen familie en andere naasten invullen? Waar moet men op letten bij een pgb of zorg in natura? Waar kan naar verwezen worden voor eventuele aanvullende professionele hulp?  Lees meer

 

Cursus ‘Smartengeld en QALYs bij Letselschade’

Dinsdag 12 november 2019 van 13:00 - 16:15

Tijdens deze cursus wordt de theorie van het smartengeld, de nationale, maar ook de internationale rechtspraak daarover behandeld en worden de toepassing en berekening van de QALY-methodiek verduidelijkt aan de hand van actuele casuïstiek  Lees meer

 

Cursus ‘Actualiteiten rechtsbijstand aan slachtoffers in strafzaken'

Dinsdag 19 november 2019 van 10:00 - 16:30

De laatste jaren zijn de rechten van slachtoffers van (met name) ernstige geweldsmisdrijven en zedenzaken steeds verder uitgebreid. Deze veranderingen betekenen ook dat de rol van de slachtofferadvocaat is veranderd.  Lees meer

 

Cursus ‘Orientatie letselschade recht en praktijk’ 

Dinsdag 26 november 2019 van 10:00 - 17:00

Letselschadezaken staan bekend om het ingrijpende en tijdrovende karakter. Tijdens deze eendaagse cursus wordt u door de doorgewinterde letselschadeadvocaat Nino Pennino gevoerd langs de meest essentiële praktische en juridisch inhoudelijk aspecten die tijdens een letselschadetraject aan bod komen. De onrechtmatige daad, het verkeersongeval en het arbeidsongeval staan centraal en worden nader toegelicht aan de hand van praktijksituaties. Lees meer

 

Cursus ‘Tweewielerongevallen ontleed voor de letselschadeprofessional’

Donderdag 28 november 2019 van 09:30 - 12:45

Deze cursus zal gaan over toedracht onderzoeken bij verkeersongevallen met in het bijzonder tweewielerongevallen, zowel gemotoriseerd als niet gemotoriseerd. Wanneer u als professional beter inzicht heeft in de diverse aspecten van dit specifieke vakgebied en u de mogelijkheden binnen de ongevallenanalyse kent, bent u ook in staat de juiste vragen te stellen naar aanleiding van een rapport.  Lees meer

 

Cursus ‘Letselschade berekenen bij uitval van de DGA’ 

Dinsdag 3 december 2019 van 13:00 - 15:00 

Het bepalen van letselschade van een zelfstandig ondernemer vergt specialistische kennis. Zodra sprake is van arbeidsongeschiktheid worden ondernemers vanaf het eerste moment vaak geconfronteerd met financiƫle vraagstukken. Lees meer

 

Cursus ‘WWFT verplicht’ 

Dinsdag 24 november 2020 van 16:30 tot 17:30

Met het volgen van deze cursus voldoet u aan uw bijscholingsverplichting Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) die is opgelegd door de Orde van Advocaten, ook als u geen Wwft zaken doet. Lees meer

 

Cursus ‘Ins & outs herstelgerichte dienstverlening’ 

Nieuwe datum volgt
Herstelgerichte dienstverlening is geen trucje, het is een onmisbaar onderdeel van de letselschadehandeling. Slachtoffers worden niet alleen fysiek geraakt door het letsel, maar ook emotioneel en mentaal. Het is van belang hen te helpen de levensbalans te hervinden door hulp te bieden.Lees meer